CBCP public
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Sermon: 除舊換新 Take Off the Old and Put On the New Series: 新人種 New HumanitySpeaker: Rev. Jeremiah CheungScripture: 以弗所書 Ephesians 4:17-24Translated to English by Bro. Daniel Go我們清楚蒙恩得救的那一天也是屬靈爭戰開始的那一天,因為二種生命在裡面,舊的生命(老我)與新的生命(新我)在爭戰,我們要除舊換新,要仰望十架,靠主的寶血,繼續除去舊的生命,追求活出新的生命。There is constant conflict between our old and new selves for a spiritual battle b…
 
Sermon: Put Off and Put OnSeries: New HumanitySpeaker: Ptr. Genesis TanScripture: Ephesians 4:17-24 As Christians, we are called to turn away from our old and ungodly ways. This week, Ptr. Genesis Tan reminds us to walk as Christ wants us by renewing our minds, putting off the old, and putting on our new selves. Discussion questions at https://driv…
 
Sermon: Ang Bagong Pagkatao kay KristoSeries: New HumanitySpeaker: Ptr. Joseph OuanoScripture: Ephesians 4:17-24Ngayong Linggo, hinihikayat tayo ni Ptr. Joseph Ouano na kilalanin ang Diyos at talikuran ang kasalan sapagkat ito ay naaayon sa bagong pagkakakilanlan at katayuang ibinigay sa atin ngayong tayo ay nakay Kristo na. This week, Ptr. Joseph …
 
Sermon: Bawat Miyembro, May MinisteryoSeries: New HumanitySpeaker: Bro. Renz RaquionScripture: Ephesians 4:11-16Nais ng Diyos na lahat ng mga Kristiyano ay maging aktibo sa pagpapatibay ng simbahan at sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita. Alamin natin mula kay Bro. Renz Raquion kung paano natin magagamit ang mga kakayahang ipinagkaloob sa atin ng D…
 
Sermon: 建造教會的藍圖 Blueprint for Building Up the ChurchSeries: 新人種 New HumanitySpeaker: Rev. Jeremiah CheungScripture: 以弗所書 Ephesians 4:11-16Translated to English by Bro. Isaac Cheung教會建造的藍圖是從個人開始的,個人的生命沒有被建造,教會是不可能被建造起來的;以弗所書4:11-16, 其中 4:11-15有五節經文是論個人的成長, 只有4:16是論教會整體的成長, 可見個人生命成長的重要性。你的生命有成長嗎?The blueprint for building up the church starts with th…
 
Sermon: How The Church GrowsSeries: New HumanitySpeaker: Ptr Jared CoScripture: Ephesians 4:11-16Our Lord Jesus wants us to grow into His likeness in every way. This week, Ptr. Jared Co reminds us that Jesus gave the church His plan and His gifts so we can grow deeper in the Lord.Discussion questions at https://drive.google.com/file/d/1Tmj7XTnhhm6l…
 
Sermon: Pagkakaisa sa Sambahayan ng DiyosSeries: New HumanitySpeaker: Ptr. Allan RilleraScripture: Ephesians 4:1-10Kung gaano kahirap para sa mga magulang na makitang hindi nagkakasundo ang kanilang mga anak, ganoon rin kasakit para sa Diyos ang makiting hindi nagkakaisa ang mga mananampalataya. Sa mensaheng ito, hinikayat tayo ni Ptr. Allan Riller…
 
Sermon: 教會的合一性與多樣性 Unity and Diversity of the ChurchSeries: 新人種 New HumanitySpeaker: Rev. Jeremiah CheungScripture: 以弗所書 Ephesians 4:1-10Translated to English by Bro. Isaac Cheung教會在基督裡是合一的,但不是要統一; 我們要竭力保守這個非常脆弱的合一;不是口頭上說要合一,乃是要盡力去建立一個環境,一個合一的環境, 從你與我開始。How do we stay united despite our differences? This week, Rev. Jeremiah Cheung shows us why and …
 
Sermon: New AttitudesSeries: New HumanitySpeaker: Ptr. Genesis TanScripture: Ephesians 4:1-10Our lives ought to reflect our gratitude and identity in Christ. Join us this week as Ptr. Genesis Tan explores how we can live out Christ-like attitudes as we seek to live in unity with our fellow men.Discussion questions at https://drive.google.com/file/d…
 
Sermon: 被三一真神所充滿的教會 A Church Filled with the Holy Triune GodSeries: 新人種 New HumanitySpeaker: Rev. Jeremiah CheungScripture: 以弗所書 Ephesians 3:14-21Translated to English by Bro. Isaac Cheung願三一真神充滿祂的教會, 但我們不要忘記, 我們就是教會, 你就是教會, 願三一真神充滿你; 但充滿之前必須要先倒空自己, 所以, 我們要先有一個聖靈的大掃除, 將所有污穢的, 自高自大的, 不合心意的等等都從我們內心除去; 讓聖靈的能力, 基督的愛, 天父的豐富充滿我們。This week, Rev. Jeremiah …
 
Sermon: Path to Spiritual MaturitySeries: New HumanitySpeaker: Ptr. Jared CoScripture: Ephesians 3:14-21Christians are meant to mature into spiritual fullness. Join us this week as Ptr. Jared Co discusses the importance of experiencing God's joy and glory in our lives through an explosive experience of Christ's love.Discussion questions at https://…
 
Sermon: Ngayong Tayo ay Nakay Kristo NaSeries: New HumanitySpeaker: Ptr. Michael CariñoScripture: Ephesians 3:14-21Ngayong Linggo, hinihikayat tayo ni Ptr. Michael Cariño na pagtibayin ang ating pag-ibig sa Diyos at sa kapwa sa pamamagitan ng pagdanas sa lakas na bigay ng Diyos, pag-unawa sa Kanyang pag-ibig, at pagiging puno ng Kanyang katangian.T…
 
Sermon: 解開福音的奧秘 Unlocking the Mystery of the GospelSeries: 新人種 New HumanitySpeaker: Rev. Jeremiah CheungScripture: 以弗所書 Ephesians 3:1-13Translated to English by Bro. Isaac Cheung基督就是神的奧祕。神在創世之前已經安排猶大人與外邦在要藉著基督,同蒙後嗣,同蒙一體,同蒙應許,這是歷世歷代隱藏的奧祕;現在藉著保羅顯明了,而且教會更成為了神所用的工人,要向普天下傳揚這偉大奇妙福音的奧祕。This week, Rev. Jeremiah Cheung seeks to unlock the Mystery of the Gos…
 
Sermon: The Secret UnveiledSeries: New HumanitySpeaker: Ptr. Genesis TanScripture: Ephesians 3:1-13We are stewards of the work of preaching the gospel of God's Grace to unite all believers to be one in Christ. This week, Pastor Genesis reminds us to pursue unity in Christ with an attitude of humility, service and sacrifice.Discussion questions at h…
 
Sermon: Dahil sa ChurchSeries: New HumanitySpeaker: Bro. Renz RaquionScripture: Ephesians 3:1-13Bakit nga ba mayroong simbahan o church? Ngayong linggo, samahan natin si Bro. Renz Raquion upang alamin ang tungkulin ng simbahan sa pagbubunyag ng walang hanggang karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Magandang Balita sa lahat. Why does …
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2021 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login